Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:A 6.21 
Titel:Actieve geweldloosheid 
Auteur: dr. J.P. Feddema, drs. E.A. Huisman 
Samenvatting: De Wereldraad van Kerken besloot in december 1975 op haar vijfde assemblee te Nairobi een beraad te organiseren met betrekking tot de bestrijding van het militarisme. In deze bijdrage wordt ten aanzien van de bestrijding van de militarisering van de samenleving een positieve benadering bepleit door het op gang brengen van concrete alternatieven voor het militarisme bijv. in de vorm van a. een actieve inzet voor gerechtigheid; b. geweldloze strijdbaarheid en; c. sociale (geweldloze) verdediging. Om hierin nader inzicht te geven, is daarom als aanvulling op deel 1 een derde bijdrage toegevoegd nl.'Geweldloze weerbaarheid als machtsmiddel voor machtelozen'.  
Redactie:  
Uitgever: Gooi en Sticht bv 
Jaar van uitgave: 1976 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN: 9030401052 
Editie:  
Ondertitel: een evangelisch en practisch alternatief 
Foto's:  
Opmerkingen:  
Aantal pagina's: 76 
Serie:  
Trefwoorden: wereldraad van kerken, kerk, geweldloze weerbaarheid, gerechtigheid, sociale verdediging, militarisme, machteloosheid,