Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:A 1.503 
Titel:Ik verdom’t 
Auteur:  
Samenvatting: Manifest: “Wij allen, wier namen staan onder deze verklaring, richten ons tot het Nederlandse volk om te getuigen tegen den geest van oorlog en militarisme die al meer en meer daar over vaardig wordt. Wij verklaren hier openlijk, dat wij ons met onze gansche ziel keeren tegen alles wat tot het militarisme behoort, ook in den vorm van een dusgenaamd volksleger. Voorzoovelen wij ooit tot gewapende landsverdediging verplicht gerekend zouden worden, hopen wij de kracht te bezitten om alle persoonlijke, rechtstreekse deelname te weigeren, de kracht om liever gevangenisstraf te ondergaan, ja zelfs gefusileerd te worden, dan ontrouw te plegen aan ons geweten, onze overtuiging of wat wij de hoogste wetten van algemeene menschelijkheid achten.Voorzoovelen wij – hetzij mannen, hetzij vrouwen – een onderscheiden redenen nimmer in de termen van militieplicht zouden vallen, schenken wij toch door deze onderteekening onzen zedelijken steun aan hen, die op bovenvernoemden grond elke persoonlijke geweldsdaad in dienst van het militairisme weigeren, terwijl wij zouden wenschen, ten volle in hunne aansprakelijkheid te mogen en te kunnen deelen. Immers wij beschouwen dienstweigering als een der middelen welker samenwerking het militarisme zal vernietigen, waarbij de persoonlijke dienstweigering groote, zedelijke waarde heeft, mede om de massale dienstweigerng te geraken.” 
Redactie:  
Uitgever:  
Jaar van uitgave: 1981 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:  
ISBN/ISSN:  
Editie:  
Ondertitel: Wat bezielt die totaaldienstweigeraars? 
Foto's:  
Opmerkingen:  
Aantal pagina's: 109 
Serie:  
Trefwoorden: Totaal dienstweigeren, antimilitaristen, verklaringen, aanklachten, veroordelingen, argumentaties