Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:A 1.4 
Titel:Dienstweigering in Nederland voor de tweede wereldoorlog 
Auteur: Guus van Schöll 
Samenvatting: Dienstweigering is geen modern verschijnsel. De Romeinse keizers hadden al problemen met een joodse sekte, waarvan de leden weigerden krijgsdienst te verrichten. (Dit waren de eerste Christenen). Omdat Willem van Oranje de Doopsgezinden vrijstelde van wapendiensten, kan ons land niet alleen bogen op een oude anti-militaristiese traditie, maar ook op de oudste dienstweigeringswet. Later werd Johannes van der Veer bekend als de eerste dienstweigeraar in Nederland. Een socialistisch activist, die onder invloed van de ideeën van Tolstoj over geweldloosheid geen gehoor gaf aan de oproep deel te nemen aan de schutterij. In 1904 was door anarchisten en syndicalisten de Internationale Anti-militaristische Vereniging (IAMV) opgericht. In 1915 verscheen het dienstweigermanifest. Dit manifest werd gesteund door Tolstojanen, anarchisten, linkse sociaal-democraten, leden van christelijke groeperingen, o.a. de Bond van Christen-socialisten waaronder Bart de Ligt. Uiteindelijk kwam er in 1923 de dienstweigeringswet, waarin vrijstelling gegeven werd aan mensen met ernstige gewetensbezwaren tegen militaire dienst, maar zij moesten wel vervangende burgerdienst verrichten. In de jaren 20 was het een minderheid van de dienstweigeraars die een beroep deed op de wet, pas in 1931 en 1932 nam hun aantal toe. 
Redactie:  
Uitgever: Stichting Voorlichting Aktieve Geweldloosheid 
Jaar van uitgave: 1979 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN: 90 6346505 X 
Editie:  
Ondertitel:  
Foto's:  
Opmerkingen: Als doctoraalstudie aan de V.U.Amsterdam. 
Aantal pagina's: 97 
Serie: SVAG-studies 5 
Trefwoorden: dienstweigeraars, S.V.A.G., deserteurs, antimilitarisme, Internationale Anti-Militaristische Vereniging, Groenendaal Herman, Ligt Bart de, totaalweigeren, Tolstojanen, doopsgezinden, schutterij, geweld-loosheid, anarchisten, linkse sociaal-democraten, kerk en vrede, bond v.christenen socialisten, vervangende dienstplicht, gewetensbezwaarden,