Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:A 1.39 
Titel:De krijgsmacht in beweging 
Auteur: drs. Leon Wecke, e.a. 
Samenvatting: Door de veranderende politieke verhoudingen, de ingrijpende verschuivingen in het internationale machtsevenwicht en de Golfoorlog van begin dit jaar (1991) staat het veiligheidsdenken (en dus de krijgsmacht) voor een fundamentele heroriĆ«ntatie. De hieraan verbonden gespreksonderwerpen - zoals de herstructurering van de krijgsmacht, het oorlogs- en vredesdenken, de rechtvaardige oorlog, de lastenverdeling van de dienstplicht en , niet in de laatste plaats, het inzetbaarheidsvraagstuk - kwamen tijdens de GV-bijeenkomsten veelvuldig ter sprake. Deze thema's hebben nog niets aan actualiteitswaarde ingeboet en zij zullen , zonder enige twijfel, ook de komende tijd in het middelpunt van de belangstelling blijven staan. Bij vrijwillig dienenden niet minder dan bij de dienstplichtigen. Reden waarom wij de bekende polemoloog drs. Leon Wecke, van het Nijmeegse Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, hebben gevraagd over de vijf hiervoor genoemde onderwerpen een beschouwend artikel te schrijven. Elk van zijn bijdragen wordt gevolgd door vraaggesprekken (over het desbetreffende thema) met diverse mensen uit de krijgsmacht. Met beroeps zowel als dienstplichtigen, met personeel van zowel de landmacht, de luchtmacht als de marine. 
Redactie: Klazien van Brandwijk Wiltjer, e.a. 
Uitgever: Bureau Hoofdraadsman 
Jaar van uitgave: 1991 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN:  
Editie:  
Ondertitel:  
Foto's: enkele zwart-wit. 
Opmerkingen:  
Aantal pagina's: 84 
Serie:  
Trefwoorden: krijgsmacht, defensie, vredesmissies, rechtvaardige oorlog, Golfoorlog, internationale machtsverdeling, inzetbaarheidsvraagstuk, vredesdenken, dienstplicht, JoegoslaviĆ«,