Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:A 1.1 
Titel:Stelligen onwil 
Auteur: Barten, Alex en Kraan, Frans 
Samenvatting: De strijd tegen de Belgische opstandelingen in 1830 leek in het Noorden van het jonge koninkrijk der Nederlanden louter geestdrift op te roepen. Studenten in Leiden en Amsterdam meldden zich enthousiast voor het leger. Dichters lieten nationalistische hymnen uit hun pen vloeien. En Van Speyk werd een nationale held toen hij in Antwerpen zijn kanonneerboot opblies. Dat er schutters waren die uit 'stelligen onwil' niet tegen de Belgen wilden vechten, kon minister van Binnenlandse Zaken baron Van Doorn van Westcapelle zich dan ook niet voorstellen. In strijd met het gangbare historische beeld laat dit boek zien dat er veel verzet bestond tegen de mobilisatie tijdens de Belgische Opstand. Radicale christenen wilden om principiële redenen geen wapens opnemen. In het oosten van het land, en met name in Twente en Gelderland, weigerden dienstplichtigen massaal op te komen. In Oldenzaal konden plannen voor een opstand vergelijkbaar met die in Brussel zelfs slechts ternauwernood worden verijdeld. Dit boek geeft van dit alles een uitgebreide beschrijving en laat zien dat de pogingen van Willem I tot natie-vorming niet alleen in België, maar ook in het noorden op veel verzet stuitten. 
Redactie: Bals, Kees 
Uitgever: Ravijn 
Jaar van uitgave: 1996 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN: 90 72768 43 4 
Editie:  
Ondertitel: Dienstweigeren tijdens de Belgische opstand 
Foto's: zwart-wit foto's 
Opmerkingen: en tekeningen 
Aantal pagina's: 79 
Serie:  
Trefwoorden: België, Nederland, dienstweigeraars, van Speyk, Willem I, geschiedenis, Gelderland, Twente, doopsgezinden, Zwijndrechtse Nieuwlichters,