Deze lijst bevat alle publicaties die de laatste drie maanden toegevoegd zijn.

 Terug naar zoeken 


Voor uitgebreide informatie klik op de vindplaats. Indien de vindplaats ROOD is, is de publicatie uitgeleend.

De volgende resultaten werden gevonden:

Vindplaats Titel Auteur
A 5.188 De strijd voor vrede  Ton Sauer 
A 5.189 Vredelievend verzet  Erica Chenoweth 
B 4.124 Zo kan het niet langer  Ralien Bekkers 
D 2.114 Geestverwanten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis  Arend Hazekamp 
E 5.98 Vier tijdperken  Richard von Weizs├Ącker