Alle publicaties die aanwezig zijn in de rubriek:  A 2.  Defensie-politiek,-strategieën,-terreinen

 Terug naar zoeken 


Voor uitgebreide informatie klik op de vindplaats. Indien de vindplaats ROOD is, is de publicatie uitgeleend.

De volgende resultaten werden gevonden:

Vindplaats Titel Auteur
A 2.1 De colonne eenmaal in beweging  Chorus, Boudewijn; Houcke, Stan van; Verrijn Stuart.H. 
A 2.2 Ongehoorde stappen  Anette Mosk & Jon Marrée 
A 2.3 De zes atoomtaken van Nederland  Hansen, Han 
A 2.4 Europese Integratie en Atlantisch Bondgenootschap  Vredeling, H.;Stoel, M. van der ; e.a. 
A 2.5 Wapens of werk  Dankbaar, B.; Wijkstra, J.;Prins,J.; Lindroos, R. 
A 2.6 Dolfijnen bij de marine  Wood, Forrest G. 
A 2.7 Werkgelegenheid en defensie   
A 2.8 De Navostaarders  Tromp, Hylke 
A 2.9 Militarisme   
A 2.10 Militair wetenschappelijk onderzoek in België   
A 2.11 Sovjet Software  Bax, Hans 
A 2.12 Macht, politiek en bewapening  Schelling, Thomas, C.. 
A 2.13 Kiezen zonder keuze  Constandse, A.L., Doorman, S.J., en Rogier, J.. 
A 2.14 Nederland en de kernwapens  drs. D.J.Bloem, e.a.. 
A 2.15 De toekomst van de Nederlandse defensie   
A 2.16 Verboden toegang  Brouwers, Lou 
A 2.17 Wapens groeien niet aan bomen  Heirman, Mark 
A 2.18 Van oorlog naar vrede  Zischka, Anton 
A 2.19 Duel om de ruimte  Berkhof, G.C. 
A 2.20 Friede durch Angst  Hugo Portisch 
A 2.21 'Bel de NAVO maar'   
A 2.22 Kettenreaktion   Jost Herbirg  
A 2.23 Oorlog   
A 2.24 Ontmantel de basis  Waals Liesbeth van der, e.v.a. 
A 2.25 Naar een wereld zonder kernwapens.  Gorbatsjow, Michael 
A 2.26 The arms bazaar  Sampson, Anthony 
A 2.27 De bom moet barsten  Leon Giovannitti & Fred Freed 
A 2.28 Defensie zonder kernwapens  Barnaby, Frank & Boeker, Egbert 
A 2.29 Het lot van de aarde  Schell, Jonathan 
A 2.30 Kernwapenvrije zones  Bossuyt, Prof. Dr. M.J. 
A 2.31 Nederlanders en de Verenigde Naties  Kuiper, Arie 
A 2.32 Bunker in Bunkerbuit   
A 2.33 Bluf Poker  Collon, Michel 
A 2.34 Srebrenica  Faber, Mient Jan 
A 2.35 Met stille trom  Teugels Marleen 
A 2.36 The new rulers of the world  Pilger, John 
A 2.37 De ondergang van een wereldorde.  Wolfferen, Karel van 
A 2.38 Een keerpunt in de vaderlandse geschiedenis.  Wolferen, Karel van & Sampiemon Jan 
A 2.39 De bezetting in een notendop.  Barnouw, David 
A 2.40 De holocaust-industrie  Finkelstein, Norman 
A 2.41 De grote beschavingsoorlog  Fisk, Robert 
A 2.42 Dossier X, atoomwapens in Nederland  Scheermeijer, Henk 
A 2.43 Arming Big Brother  Hayes, Ben 
A 2.44 Zacht en eervol  Bergen, Leo van 
A 2.45 De slag om de Schinveldse bossen.  Henri Haenen, & Marcel van Hoorn 
A 2.46 Civilisering en decivilisering  Zwaan, Ton 
A 2.47 Geopolitiek  Criekemans, David 
A 2.48 Praktijkboek Militaire Ethiek  Baarda Th.A. van, Iersel A.H.M. van, 
A 2.49 Militaire ethiek  Iersel, A.H.M. van 
A 2.50 Humanitaire Interventies  Bricmont, Jean 
A 2.51 De wapenwedloop  John Newhouse 
A 2.52 Als de NAVO de passie preekt  Brabander, Ludo De en Spriet, Georges 
A 2.53 De oorlog van 3 biljoen  Stiglitz, Joseph en Bilmes, Linda 
A 2.54 Toestanden in de wereld  Wijk, Rob de 
A 2.55 Het lucifer effect  Philip Zimbardo 
A 2.56 Geweten onder schot  Désiré Verweij 
A 2.57 Europese Militaire Integratie  Ad van Lieshout 
A 2.58 Somalië, Rwanda, Srebrenica  Christ Klep 
A 2.59 Uruzgan  Christ Klep 
A 2.60 European Defence Cooperation  Trevor Taylor 
A 2.61 Rapport van onderzoek besluitvorming Irak   
A 2.62 International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context.  Daniël Thürer 
A 2.63 Erger dan oorlog  Daniel Jonah Goldhagen 
A 2.64 The responsibility to Protect and International Law  A.J. Bellamy, S.E. Davies, L. Glanville 
A 2.65 Interventie   
A 2.66 Van Korea tot Kosovo  Christ Klep, Richard van Gils  
A 2.67 De staat in de staat  Ph. Argo 
A 2.68 Breaking the silence   
A 2.69 The Origin of War  J.M.G. van der Dennen 
A 2.70 Abschreckung und Frieden  Dieter Senghaas,  
A 2.71 Een trouwe bondgenoot   A. van Staden  
A 2.72 Slaapwandelaars  Christopher Clark 
A 2.73 Vrouw militarisme en ontwikkeling  Hedy d'Ancona, Ina Brouwer, e.a. 
A 2.74 Pathogenesis of war  Margaret Penrose,  
A 2.75 Compartimenten van vernietiging  Abram de Swaan 
A 2.76 Etnisch geweld   
A 2.77 Waarom Washington meer wapens wil  Rob Gallenkamp,  
A 2.78 Telraam 1985   
A 2.79 Het vredesproces in beweging   
A 2.80 De domesticatie van het noodlot  Jos de Mul 
A 2.81 Rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen  Michael Walzer 
A 2.82 Preventing war in the nuclear age  Dietrich Fischer 
A 2.83 Building Blocks for Peace  Dick Zandee 
A 2.84 Het leger onder vuur  Coreline Boot 
A 2.85 Militarisierungsatlas der Bundesrepublik  Alfred Mechtersheimer, Peter Barth 
A 2.86 De weg terug  Luc De Smet en Mark Heirman 
A 2.87 De derde Wereldoorlog  Anton Constandse 
A 2.88 Politiek geweld   
A 2.89 Nuclear Fallacies  Robert W. Malcolmson 
A 2.90 Kernwapens de wereld uit   
A 2.91 No conceivable injury  Robert Milliken 
A 2.92 The Nuclear Numbers Game   
A 2.93 Bewapening of werkgelegenheid   
A 2.94 The Nuclear Survival Handbook  Barry Popkess 
A 2.95 Paece and war   
A 2.96 De macht van de kazerne   
A 2.97 Psychologie & maatschappij   
A 2.98 Biotechnology weapons and humanity  British Medical Association 
A 2.99 Arms Control Agreements  Jozef Goldblat 
A 2.100 Het mijnenveld van een vredesmacht  Karolien Bais 
A 2.101 Internationale bijeenkomst voor kernwapenvrije zones    
A 2.102 Spectrum A5  Robin Clarke 
A 2.103 Weg met de vlootweg!  Henri J.G. Beunders 
A 2.104 De Russen en de oorlog   
A 2.105 The politics of alternative defence  The Alternative Defence Commission  
A 2.106 Nuclear arms control  Julie Dahlitz 
A 2.107 Met man en macht   
A 2.108 Papers on the war  Daniel Ellsberg 
A 2.109 Crimes of war  Richard A. Falk, Gabriel Kolko, Robert Jay Lifton 
A 2.110 Zwijgt het recht als de wapens spreken?  Mr. F. Kalshoven 
A 2.111 Oorlog en de moderne maatschappij  Alastair Buchan,  
A 2.112 Compromissen en rotte compromissen  Avishai Margalit, 
A 2.113 Generale für den Frieden  Gerhard Kade 
A 2.114 De oorlogsbazen  A.P.J. Taylor 
A 2.115 Wie niet weg is, is gezien  De Rode Oortjes 
A 2.116 Het opkomend militarisme van de Europese Unie   
A 2.117 Het militair-industrieel kompleks in Nederland  J. Breuker, G. Koolstra en L. Reijnders. 
A 2.118 Veilige gebieden  Joris Voorhoeve 
A 2.119 Er hangt een vleugje oorlog in de lucht   
A 2.120 De opkomst van de koude oorlog   J.W. Nobel  
A 2.121 Aspecten van de afschrikking  Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken 
A 2.122 Politieke fragmenten  Henk Waltmans 
A 2.123 Who threatens who?   Ivan Broz 
A 2.124 The logic of deterrence  Anthony Kenny 
A 2.125 Lansen en snoeimessen  H.J. Neuman 
A 2.126 De koudste oorlog  Cyrus L. Sulzberger  
A 2.127 The Rapid Deployment Force   Jeffrey Record, e.a. 
A 2.128 NATO Handbook  Nato (North Atlantic Treaty Organisation) 
A 2.129 Abrüstung Nachrüstung Friedenssicherung   
A 2.130 Finnish Disarmament Policy   
A 2.131 A world destroyed  Martin J. Sherwin 
A 2.132 Waar zijn we in vredesnaam mee bezig?  Paul van Dijk 
A 2.133 Kernbewapening   
A 2.134 Labiele vrede  Joris Voorhoeve 
A 2.135 Politieke woorden  Carla Joosten, e.a.  
A 2.136 Binnenhof voor buitenlui  Milja de Zwart 
A 2.137 De mannen van Poetin  Catherine Belton 
A 2.138 Te vuur en te zwaard  Teun van Dongen 
A 2.139 Poetins oorlogen  mark Galeotti 
A 2.140 Kijk niet weg  Esther Bootsma 
A 2.500 In plaats van oorlog   
A 2.501 Konversie in West Europa  Jan Prins 
A 2.502 Voorwaarden voor de Vrede  Von Weizsácker 
A 2.503 De staat van geweld  C.van Benthem van den Bergh 
A 2.504 Achtenveertig 48 Kruisraketten  B.J. van Eenennaam 
A 2.505 Vrede en alternatieve defensie   
A 2.506 Ontwapening, Veiligheid Vrede   
A 2.507 Hoeveel blunders nog?  Robert McNamara 
A 2.508 Wereldvrede blijft  Fred Polak 
A 2.509 ? War or Peace  David Noble 
A 2.510 De vijand van den oorlog  W.L. Van Warmelo 
A 2.511 In actie voor een vredesklimaat  Philip Everts en Guido Walraven 
A 2.512 Mensen in de koude oorlog  Dr. P. Valkenburgh