5/12/2018

In 2018 wordt op 24 december opnieuw de Fakkeltocht gehouden.

Traditioneel wordt in Eindhoven op 24 december (kerstavond) de Fakkeltocht voor verdraagzaamheid en vrede gelopen. De Fakkeltocht werd voor het eerst gehouden in 1992 toen in het Duitse Solingen aanslagen werden gepleegd op migranten. Sindsdien heeft de tocht in het teken gestaan van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Elk jaar verzamelen zich weer vele duizenden mensen op het Wilhelminaplein om de aandacht te vestigen op de veelzijdigheid van de Eindhovense samenleving.

De Fakkeltocht is voor veel mensen een vertrouwd onderdeel geworden van de feestdagen. Hiermee geeft Eindhoven aan hoeveel mensen in onze regio zich willen inzetten voor een samenleving, waarin verdraagzaamheid en respect voor elkaar centraal staan. Samen leven vraagt om tolerantie, om geven en nemen. Samen leven vraagt ook om het stellen van grenzen. Dat geldt voor ons allemaal, welke kleur, godsdienst of overtuiging we ook hebben.

Programma

Programma op het Wilhelminaplein

18:30 | Aanvang programma op het Wilhelminaplein met o.a. toespraak
van de burgemeester van Eindhoven, het ‘Vredeslicht’ van de
scouting Eindhoven en een gedicht van de stadsdichter
Eindhoven.
19:00 | Aansteken eerste fakkel en vertrek van de fakkeltocht
20.15 | Terugkomst op het Wilhelmina plein. Start van muzikale
optredens met het Eindhovens Muziekcollectief+ guests
21:00 | Einde programma

Voor uw eigen veiligheid wordt u verzocht, in verband met brandgevaar, geen synthetische kleding te dragen tijdens de Fakkeltocht.

Aanvullend Programma.
17:30 | Kinderkerstnacht in het Jongerenhuis door de Kapel (Lichtstraat 376)
18:00 | Mis in de Catherinakerk
20.00 | De Fatih Moskee is open voor publiek (tot 23:00)
22:00 | Oecumenische Kerstnachtviering in het Jongerenhuis door De Kapel.