31/08/2017

Vredesweek 2017
Eindhovense groepen presenteren activiteiten onder de noemer ‘ De kracht van verbeelding’

Traditioneel wordt eind september de nationale Vredesweek gevierd. Dit is een initiatief van de landelijke vredesorganisatie Pax (voor meer informatie hierover kijk op www.vredesweek.nl). Voor veel mensen is de wereld op dit moment geen ‘veilige’ plek en er is behoefte aan informatie maar ook aan mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren, om niet onmachtig te zijn.
Ook in Eindhoven is in deze periode door diverse groepen een uitgebreid programma samengesteld. De bedoeling van de week is om aandacht te vragen voor Vredeswerk, de problemen die spelen in de wereld op het gebied van Vrede en veiligheid en de diverse groepen, die actief zijn op Vredesgebied in Eindhoven, voor het voetlicht te brengen. Het Vredesburo in Eindhoven is tevens ambassade voor de Vrede. Men kan hier informatie vragen over de diverse programma’s en materiaal verkrijgen dat uitgegeven wordt door de landelijke organisatie. Tevens kan men ondersteuning krijgen als men zelf een activiteit in deze periode wil opzetten. Het Vredesburo is elke werkdag open van 12:00u tot 18:00u (Grote Berg 41)
Het moto van deze week is ‘de kracht van verbeelding’. Het is de verbeelding die ons in staat stelt om een beeld te maken van een vreedzame wereld en het is de verbeelding die mensen door laat gaan onder de meest gevaarlijke omstandigheden. In de Vredesweek valt ook de VN worldpeaceday (21 september) in veel landen ter wereld is daar veel aandacht voor; we hopen dat ook in Eindhoven mensen deze dag gebruiken om zich te uiten : in de stad, op je werk, thuis : elk gebaar is belangrijk
Informatie over het Vredesweek programma kan verkregen worden via de contactadressen van de organisaties of via het centrale adres info@vredesburo.nl

Programma :

Zaterdag 16 september om 14:00u hoek Paradijslaan / Zwembadweg : 4-bomen herdenking. We herdenken verdwenen journalisten in Wit Rusland. De prijs die betaald wordt omdat men kritische berichtgeving verzorgd is enorm groot. Overal ter wereld wordt het journalisten moeilijk gemaakt om verslag te doen. Organisatie : Amnesty International / FNV / ‘We Remember’ ; info via www.vierbomen.nl

Zondag 17 september van 12:00u – 19:00u in het Klokgebouw op Strijp S. De internationale organisatie ‘Art of living’ organiseert het PeaceCulture festival. De bedoeling is om mensen van diverse culturen bij elkaar te brengen, om mensen te inspireren en samen te werken aan een cultuur van Vrede. Muziek, informatie, sprekers. Info : eindhoven@aofl.nl

Donderdag 21 september (VN -Wereldvrededag) om 19:30u in het filmhuis Natlab, Kastanjelaan 500 : 2 documentaires : ‘My own private war’ & ‘in het hoofd van mijn zusje Vivian’ die vanuit diverse gezichtshoeken de persoonlijke betrokkenheid laat zien van filmmakers bij hun onderwerp en de kracht van de verbeelding die daarbij een fundamentele rol speelt.. Tevens gesprek met de makers en de zaal o.l.v Frans Mouws (Docfeed) Organisatie : Vredesburo / movies that matter

Zondag 24 september om 16:00u bij het Vrouwenvredesmonument aan de Parklaan : 8 levensbeschouwingen bezinnen zich op Vrede. Uitgangspunt is het motto van de Vredesweek : ‘de kracht van verbeelding’ : toespraken / muziek en ‘nieuwe rituelen’. Organisatie : platform voor levensbeschouwing en Vrede regio Eindhoven. Info via www.platformlev.dse.nl

Vrijdag 29 september van 12:00u tot 14:00u op het bordes van de Catharinakerk de Eindhovens Vredesmaaltijd. Samen eten en praten over ‘je thuis voelen in deze wereld’ Iedereen is welkom : Vrede is voor en van ons allemaal. Extra aandacht zal er zijn voor de situatie in Syrië.. Organisatie werkgroep Kobane met medewerking van Eindhoven in dialoog. Informatie via : info@eindhovenkobane.nl

Zondag 1 oktober in woon / werkpand ‘Burgers’ Hertogstraat 2 van 15:00u tot 19:00u. Bijeenkomst met als thema ‘identiteit en verbeelding in de multiculturele samenleving’ tevens afsluiting van de Vredesweek : sprekers, muziek, culinair. Gespreksleider Ralf Bodelier. Organisatie ‘Nos Mundu’ / Vredesburo

In het kader van de Vredesweek zal in het stadhuis de tentoonstelling ‘ 1 voor 12 : beelden uit Aleppo’ te zien zijn. Eindhovenaar Mart Lerou heeft de stad (voor de verwoesting) vastgelegd. De tentoonstelling is tijdens kantooruren te bezichtigen.