8/09/2021

Vredesweek 2021 Eindhoven:

1. 12 september: Voor vrede in Eindhoven & vrede in de wereld
2. 16 september: Vier bomen voor Wit Rusland
3. 19 September: Vredeswandeling
4. 23 september: Eindhoven in (vredes)Dialoog (Gaat niet door!)
5. 23 september: Eindhovens Vredesdebat
6. 25 september: Internationale Vredesfietstocht

1. 12 september: Voor vrede in Eindhoven & vrede in de wereld
Werkconferentie over het Midden-Oosten

VOOR VREDE IN EINDHOVEN & VREDE IN DE WERELD

ZONDAGMIDDAG 12 SEPTEMBER 13:45 – 20:00
BIJ OMSLAG, HOOGSTRAAT 301a
Aanmelden verplicht, tot 11 sept. info@eindhovenkobane.nl

Aan het begin van de Vredesmaand willen we elkaar ontmoeten en samen in gesprek: is er vrede in Eindhoven, wanneer is er vrede in de wereld en wat doe jij in vredesnaam voor een inclusieve samenleving?

Inclusieve veiligheid is veiligheid voor iedereen .
We zullen nooit zeker zijn over onze lokale vrede en veiligheid, zolang anderen nog lijden onder honger, onderdrukking en geweld.
We belichten een actueel conflictgebied; Afghanistan en kijken ook naar conflicten en problemen in onze eigen omgeving. Misschien ontdekken we overeenkomsten en verbanden.
Actieve groepen krijgen gelegenheid om informatiemateriaal e.d. te presenteren.
We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd, waarin ieder die dat wil, kan vertellen, wat hij/zij doet voor een inclusieve samenleving in en buiten Eindhoven.

PROGRAMMA ONDERDELEN
14:00 -15:30
Palwasha Banai, Over AFGHANISTAN, TALIBAN, VLUCHTEN, NEDERLAND,
Fred Heering, over de totstandkoming van het boek ‘DEMONEN OVERWONNEN’
en Wouter van Empelen ARTSEN ZONDER GRENZEN 40 JAAR IN AFGHANISTAN
16:00-17:30
Joost Vriens: ZOEKLICHT OP DE LEEFSITUATIE VAN JONGEREN
Voordracht en gesprek; ZOEKTOCHT NAAR DE BEHOEFTEN VAN JONGEREN
Pauzes met MUZIEK koffie, thee, en
INFORMATIE MARKT VOOR EN DOOR ACTIEVE MENSEN EN GROEPEN
Waarin iedereen kan vertellen wat hij/zij doet voor een inclusieve samenleving in en buiten Eindhoven
Ca.18:30
VREDESMAALTIJD
Ca.20:00 afsluiting

Palwasha’s boek ‘Demonen overwonnen’ wordt verkocht ten bate van de projecten van Artsen zonder Grenzen in Afghanistan.
Voor de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd naar draagkracht. De opbrengst is bestemd voor het schoolontbijt van gehandicapte kinderen in Kobanê, Syrië.
Meer informatie www.werkgroepeindhovenkobane.nl

2. 16 september: Vier bomen voor Wit Rusland

Op 16 september 1999 werden Anatoly Krasovsky en Viktor 23 september: Eindhoven in (vredes)Dialoog Gonchar op straat gekidnapt. Sindsdien is niets meer van hen vernomen. Ook Yuri Zakharenko en Dmitry Zavadsky verdwenen van het een op het andere moment spoorloos. In veel steden en landen wordt nog jaarlijks stilgestaan bij deze politiek gemotiveerde gebeurtenissen. Zo zijn in 2008 in Eindhoven vier bomen geplant en is een gedenksteen geplaatst. Voor de nabestaanden is dit een unieke plek geworden om de verdwenen mannen te herdenken.

De ontwikkelingen in Belarus sinds de frauduleuze presidentsverkiezingen van vorig jaar maken de herdenking relevanter dan ooit. Wederom worden mensen die opstaan tegen onvrijheid met geweld, arrestaties en martelingen onderdrukt. Er zijn mensen verdwenen en vermoord en er vinden vele onwettige arrestaties plaats. Meer dan 600 mensen zitten nog vast, waaronder de meeste oppositionele politieke leiders. Daarom vindt aansluitend aan de herdenking een actie plaats om degenen die nu hun stem verheffen tegen het regime te ondersteunen.

De herdenking vindt plaats op donderdag 16 september 2021 15:00 – 16:00 uur, bij de vier bomen in het parkje van de Paradijslaan, Eindhoven (hoek Frederik van Eedenplein). Er zijn zitplaatsen voor oudere bezoekers en de coronamaatregelen worden in acht genomen. Bezoekers wordt verzocht een mondkapje mee te nemen.

Onder meer Valeriya Krasovskaya (We Remember), Christie Miedema (Amnesty International), Dimitry Pustakhod (Belarussische gemeenschap in Nederland) en Wim Dekkers (FNV) zullen het woord voeren.
Op het programma staan gedichten van Leo Mesman en Lena Kalashnikova en muziek van Fried Manders en Wendy Lina. Zij hebben werk speciaal voor deze herdenking geschreven. Wij nodigen u van harte uit de herdenking en de aansluitende actie bij te wonen.

3. 19 September: Vredeswandeling

“Inclusief Samenleven” is in 2021 het thema van de Vredesweek, de week van 18 t/m 26 september, waarin de Vredeswandeling valt. Tijdens de vredeswandeling op zondag 19 september in Park Meerland zullen we bij dit thema stilstaan.
De vredeswandeling is een wandeling met “begeleiding” door Park Meerland, langs de 8 aandachtspunten van het daarin gelegen Vredespad.
De wandeling wordt georganiseerd door het platform Levensbeschouwing en Vrede, regio Eindhoven, kortweg platform LEV, waaronder wandelgroep “Geloven Te Voet”, in samenwerking met Stichting Vredesburo Eindhoven.

Net als de twee voorafgaande jaren is er ook in 2021 weer een vredeswandeling aan het begin van de Vredesweek. Dit keer op zondag 19 september. Start- en eindpunt is Vredespad in Park Meerhoven. Thema is “Ontmoeting en inspiratie’._Platform LEV_roept op om daar samen te komen voor gesprek, muziek, ritueel, wandeling, broodje en drankje, informatie, meditatie en ontmoeting rondom het thema “wat is vrede?”. Iedereen is welkom, iedereen kan meedoen. Het platform hoopt iedereen een blijvende herinnering mee te geven. Het hoofdprogramma duurt circa een uur. Met lunch en wandeling kan men echter ook een deel van de middag vullen.
De Vredescirkel is te vinden op_google maps_en goed bereikbaar per fiets. Een parkeerplaats ligt 150 meter noordelijker. Maar de praktijk leert dat het vinden van de Vredescirkel ongeveer net zo moeilijk is als het vinden van vrede. Daarom: Vanaf de Hangar in winkelcentrum Terminal M, nabij parkeergarage en bushalte Meerrijk (lijn 401 en 20) vertrekt om 10.40 uur een groep wandelend (ook geschikt voor rolstoelen) naar de Vredescirkel.

Voor meer informatie kijk op: www.stapjesnaarvrede.nl.

Het programma Stapjes naar Vrede is een initiatief van het_platform Levensbeschouwing en Vrede regio Eindhoven, in samenwerking met stichting_Vredesburo_Eindhoven. Beide organisaties werken op non-profitbasis. Er zijn echter wel kosten verbonden aan het beoogde ambitieuze programma. Help deze kosten te dekken door een bedrag te storten op bankrekeningnummer NL82 TRIO 0784 7324 42 t.n.v. stichting vredesburo Eindhoven o.v.v. “gift stapjesnaarvrede”. Het Vredesburo heeft de ANBI status waardoor een gift doorgaans mag worden afgetrokken van de belasting._

4. 23 september: Eindhoven in (Vredes)Dialoog (Afgelast!)

Zoom-meeting over inclusief zijn en “erbij horen”.

Het thema van de Vredesweek is het thema van de (online!) Dialoog: Inclusief samenleven.

We gaan delen waar ieder het eerst aan denkt bij inclusief samenleven.
In de tweede stap vragen we ieders beste ervaring ermee.
Vervolg is: stel je voor dat je de beste ervaring voortdurend hebt: hoe ziet dat (je droom) eruit?
Tot slot is de vraag aan ieder: welke (kleine) stap ga je zetten in de richting van je droom?

De uitdaging is: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD),
Oordelen, Meningen en Adviezen (OMA) thuis laten!

Meer info op: https://www.utrechtindialoog.nl/vredesweek-dialogen-2021/

Organisatie: Eindhoven In Dialoog en Stichting Vredesburo Eindhoven.

Tijd: 14.00 – 16.30
Aanmelden: Stuur een e-mail naar het Vredesburo
(info@vredesburo.nl) of Eindhoven In Dialoog
(eindhovenindialoog@gmail.com).

5. 23 september: Eindhovens Vredesdebat

De thema’s vrede, gerechtigheid en inclusiviteit dienen goed vertegenwoordigd te zijn in de partijprogramma’s voor de komende gemeenteraardsverkiezingen. Enerzijds omdat Eindhoven een stad van de wereld is, anderzijds omdat die thema’s globaal zullen mislukken als ze niet lokaal stevig zijn ingebed.

Het Vredesburo Eindhoven gaat komende maanden aan de slag met deze thema’s.

Wat?
Drie debatten met partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 + genodigden/deskundigen. Thema: ‘Wereldstad Eindhoven kan zich niet onttrekken aan de grote thema’s van onze tijd. De drie debatten zijn een opmaat naar een beoogd permanent Eindhovens Werelddebat.
Klinkt dat niet een beetje pretentieus? Jazeker, maar dat moet ook wel om gelijke tred te houden met de huidige ambities van de gemeente Eindhoven.

Waarom?
De gemeente heeft zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals/fair trade/Mayors for Peace. Welke consequenties hebben deze keuzes voor de stad?
Vredesburo hanteert een agenda waarbij Vrede, duurzaamheid en rechtvaardigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als ambassadeur van punt 16 van de SDG’s van de VN voelt het Vredesburo zich verantwoordelijk om het openbare debat aan te gaan.

Thema’s :
Diversiteit, technologie, duurzaamheid, gerechtigheid, inclusie, Vrede, en hoe op gemeentelijk niveau vorm te geven aan deze ‘grote’ woorden.

Doelen:
– Zicht krijgen op standpunten van de diverse partijen
– Burgers in de gelegenheid stellen om met hun vragen te komen
– Informeren van het publiek zodat mensen o.a. in het stemhokje een beter gemotiveerde keuze kunnen maken.

Het eerste debat met als thema: ‘de inclusieve samenleving’ zal plaatsvinden op 23 september om 19 uur, in de Zaal van Honderd in het stadhuis.

Voor aanmelden zie apart hoofdartikel over dit onderwerp in de agenda.

6. 25 september: Internationale Vredesfietstocht

De spanningen in de wereld nemen toe. Grote landen bereiden zich serieus voor op nucleaire herbewapening. De VS willen hun kernwapens in Nederland vervangen. Met de F-35 moet er volgend jaar een nieuwe bom in vliegbasis Volkel komen. Als vervanging voor de F-16. Datzelfde gaat ook in België, Duitsland, Italië en Turkije gebeuren.

Dat moeten we voorkomen. Een nieuwe wapenwedloop is niet het antwoord. Een andere uitweg is mogelijk: één van dialoog en ontwapening in plaats van escalatie. Wij willen geen kernwapens in Nederland en geen kernwapens in Europa.

Op zaterdag 25 september organiseren SP, PAX, Wilpf, Niet in Mijn Naam en vele andere organisaties een grote manifestatie tegen kernwapens bij Vliegbasis Volkel. De manifestatie begint om 11.00 uur en duurt tot 13.00 uur. Naast toonaangevende sprekers als Jasper van Dijk en Krista van Velzen is er tevens de mogelijkheid om een rondje om de basis te fietsen met andere actievoerders.

Aanmelden kan via www.stopkernwapens.nl. Hier vindt u ook meer informatie. U kunt ook kijken op https://nonukes.nl/kom-25-september-naar-volkel-en-spreek-je-uit-tegen-nieuwe-kernwapens/